Stratejik Planlama Birimi

STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülen görevler şunlardır;

1- İdarenin Stratejik Planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, ve bu süreçte ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek

2- Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak

3- Birim Faaliyet Raporlarını konsolide ederek İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak

4- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak

5- Yıllık Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlamak

6- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek

7- İdarenin yönetimi ve hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak

8- İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak

9- İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek

10- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetlerini etkileyecek dış faktörlerini incelemek

11- Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

12- Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğine ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

13- İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek

14- İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yönetmek

15- İhale mevzuatına göre takip edilmesi gereken %10 doğrudan temin sınırlamasını takip etmek

16- İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

17- Stratejik Planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek

18- Üniversitemizin performans programı doğrultusunda düzenli aralıklarla istatistikî verileri güncellemek

19- Stratejik Planlama ve Faaliyet ile ilgili diğer işleri yapmak

20- Stratejik Planlama ile ilgili birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

21- Kurum iç ve dış değerlendirme raporlarının hazırlanmasında görev almak

PERSONEL

■ Mali Hizmetler Uzmanı Burcu YILMAZ

■ Mali Hizmetler Uzman Yrd. Özlem YILDIZ

■ Bilgisayar İşletmeni Binali AYDOĞDU