Stratejik Planlama Birimi

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

1-      İdarenin Stratejik Planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek

2-      Stratejik Planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek

3-      İdare Faaliyet raporunu hazırlamak

4-      İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek

5-      İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetlerini etkileyecek dış faktörlerini incelemek

6-      Yeni hizmet fırsatlarım belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

7-      Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğine ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

8-      İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek

9-      İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma -geliştirme faaliyetlerini yönetmek

10-    İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

Stratejik Planlama Birimi

 

  •  Mali Hizmetler Uzmanı Özlem YILDIZ
  •  İstatistikçi Binali AYDOĞDU
  •  Şef Ümmühan TÜRKEL
  •  Bilgisayar İşletmeni Dilek KARAKUŞ

 

İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak her türlü çalışmadan Mali Hizmetler Uzmanı Özlem YILDIZ, Şef Ümmühan TÜRKEL ve Bilgisayar İşletmeni Dilek KARAKUŞ sorumludur

Çalışmalar, yukarıda sayılan iş ve işlemler ortak sorumlulukla paylaşılarak yerine getirilecektir. Birimde yıllık izinler karşılıklı anlaşma ile serviste en az bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.

Tüm projeler ile ilgili işlemler Mali Hizmetler Uzmanı Yavuz GÜLER ve Fatma TIRŞO  tarafından yerine  getirilecektir.

 

      İş ve İşlemler

 

Hizmet Envanteri Tablolarına Uygun, Kamu Hizmet Envanteri Standartları Tablolarına uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilecektir