Sekreterya

Sekreter Evrak Kayıt Görev Dağılımı

Sekreterlik Görevi Bilgisayar İşletmeni Aysel BALCI tarafından yerine getirilecektir.

Sekreter / Evrak Kayıt

1-      Sekretarya hizmetlerini yerine getirmek

2-      Birim Evrak Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek

3-      Kurum İçi ve Kurum Dışı iletişim hizmetlerini gerçekleştirmek

4-      Üst Yönetici tarafından verilen görevleri yerine getirmek

5-      Taşınır Kayıt Kontrol Yetkiliği görevini yerine getirmek