Projeler Servisi

 PROJELER SERVİSİ

Projeler Servisi tarafından yürütülen görevler şunlardır; 

1- Tüm projelere ait banka hesaplarının bankadan alınacak günlük ekstrelerden takibini yapıp muhasebe

kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak

2- FARABİ, ERASMUS, BAP, TUBİTAK, MEVLANA, OKA ve diğer projelere ait evrakların kontrolünü yapmak

3- Projelerin ödeme ve avanslarla ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin SAY2000i sistemine girişini yaparak

ödemelerini gerçekleştirmek

4- TÜBİTAK’a ait ödemelerin Transfer Takip Sistemine girişini ve takibini yapmak

5- Üniversitemizin projeleriyle ilgili (TUBİTAK, BAP, FARABİ, ERASMUS, OKA, AB. vb.) istatistiki bilgileri

hazırlayıp güncel şekilde tutmak

6- Görev kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak

tutmak

PERSONEL

■ Mali Hizmetler Uzman Yrd. Yavuz GÜLER

■ Bilgisayar İşletmeni Hanife GÜNEŞ