Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

1-      Genel Bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek

2-      Bütçe Kesin Hesabını ayarlamak

3-      Taşınır Yönetim Dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

4-      Mali istatistikleri hazırlamak

5-      İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve dosya tutmak

6-      Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Usul Esaslarda belirtilen birimi ile ilgili görevleri yerine getirmek

7-      Malî Konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

8-      MYS sisteminde oluşturulan tüm işlerin yerine getirilmesi

9-      Tübitak/Erasmus /AB/Farabi gibi tüm var olan ve gerçekleşecek proje ödeme ve muhasebe vs. işlemlerinin yürütülmesi

10-    Kasa işlemlerinin gerçekleşmesi

11-    Taşınır yönetim ve konsolide işlemleri

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

  • Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ ÇALIŞKAN
  • Mali Hizmetler Uzman Yrd. Mehmet Ali KILIÇ
  • Bilgisayar İşletmeni   Hanife GÜNEŞ
  • Bilgisayar İşletmeni   Bilal AKPOLAT
  • Bilgisayar İşletmeni   Hüseyin ÜNLÜ

 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi yukarıda sayılan iş ve işlemleri ortak sorumlulukla paylaşarak yerine getireceklerdir.

Veznedarlık görevi Bilal AKPOLAT tarafından yürütülmekte olup, yıllık izinli olduğunda serviste bir çalışana vekâlet bırakılarak yürütülür.

Tüm projeler ile ilgili işlemler Bilgisayar İşletmeni Hanife GÜNEŞ tarafından yerine getirilecek olup, Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Yavuz GÜLER ve Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ ÇALIŞKAN ile birlikte sorumluluk yerine getirilecektir.

Taşınır Yönetim ve Konsolide İşlemleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Konsolide sorumlusu Bilgisayar İşletmeni Bilal AKPOLAT tarafından yerine getirilecek olup, Görevinin başında olmadığı dönemlerde yerine Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Mehmet Ali KILIÇ  yerine getirilecektir.

Ön Mali Kontrol ile ilgili maaş hesaplama ve satın alma işlemleriyle alakalı tüm işlemleri yapmak üzere Hüseyin ÜNLÜ görevlendirilmiştir.

Taşınmaz İşlemleri ile ilgili işlemler Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ ÇALIŞKAN tarafından gerçekleşecektir.

Servis içinde çalışanlar Muhasebe sisteminin kurulması ve yürütülmesinde her türden iş ve işlemlerin gerçekleşmesinde etkin ve sorumludurlar.

Birimde yıllık izinler vekâlet ile ve yerine en az bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.

İş ve işlemler Hizmet Envanteri Tablolarına uygun Kamu Hizmet Standartları Tablolarına uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilecektir.

İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak her türlü çalışmadan Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ ÇALIŞKAN sorumludur.

 

 

                   Yukarıda sayılan iş ve işlemler ortak sorumlulukla paylaşılarak yerine getirilecektir.

                   Birimde yıllık izinler karşılıklı anlaşma ile serviste bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.