Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi tarafından yürütülen görevler şunlardır;

1- Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Usul Esaslarda belirtilen birimi ile ilgili görevleri yerine getirmek

2- Kurumun muhasebe hizmetlerini yürütmek

3- Bütçe kesin hesabını hazırlamak

4- Şartlı bağış ve yardımların takibini yapmak

5- Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak

6- Malî istatistiklerin hazırlanması

7- Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi

8- Danışmanlık hizmeti sunmak ve bilgilendirme yapmak

9- Malî Konularda birim yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak

PERSONEL

 ■ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı M. Ali KILIÇ

 ■ Şef Hatice ALIÇ

 ■ Bilgisayar İşletmeni Hüseyin ÜNLÜ