İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

 

1-      İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

2-      İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak

3-      Ön Mali Kontrol görevini yürütmek

4-      Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler önermek

5-      Tüm evrakların kontrolünün sağlanması maaş, ek ders, yolluk, işçi ücretleri, satın alma vs.

 

Muhasebe Yetkilisi Adına da

■       Yetkilinin imzası

■       Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması

■       Maddi hata bulunup bulunmadığı

■       Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerde kontrolünün sağlanmasında görevlidirler

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

  •       Mali Hizmetler Uzmanı Burcu YILMAZ
  •       Bilgisayar İşletmeni Erhan TİRYAKİ

Yukarıda sayılan iş ve işlemler ortak sorumlulukla paylaşılarak yerine getirilecektir.

Birimde yıllık izinler karşılıklı anlaşma ile serviste bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.

      İş ve İşlemler

 

Hizmet Envanter Tablolarına uygun, Kamu Hizmet Standartları Tablolarına uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilecektir.

 Taşınır kayıt iş ve işlemleri Bilgisayar İşletmeni Erhan TİRYAKİ tarafından yerine getirilecektir.