Arşiv Hizmetleri Görev Çizelgesi

1-      Sarf Evraklarının yıllar itibariyle muhafazası

2-      İdari Dosyaların geçmiş yıllar itibariyle muhafazası.

3-      Saklama süresine göre erişiminin muhafazası.

 

Arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesinde Bilgisayar İşletmeni Hüseyin ÜNLÜ görevlendirilmiştir.