Kamu İhale Mevzuatı


 Kanunlar:

İhale Uygulama Yönetmelikleri :

Muayne ve Kabul Yönetmelikleri :

 -İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 -Kamu İhale Genel Tebliği

-Anayasa Mahkemesi Kararları - Fiyat Farkı Esasları - Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler