Harcama ve Devlet Muhasebesi Mevzuatı


 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 Muhasebe Yönetmelikleri :