KYT-İŞA-338-İCRA-NAFAKA KESİNTİLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-339-ÖDEME EMRİ BELGESİ ÜZERİNDE ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-340-YILLIK BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-341-ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-342-AHP-AFP HAZIRLIK VE ONAY İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-343-BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-344-BAP PROJESİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-345-ERASMUS AB  PROJESİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-346-FARABİ PROJESİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-347-KİŞİ BORCU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KYT-İŞA-348-KADRO DAĞILIM CETVELLERİ ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-349-KEFALET AİDATI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-350-KESİN HESAP HAZIRLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-351-MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-352-PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-353-SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-354-SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERI İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-355-BEŞ YILLIK STRATEJİK PLAN İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-356-TAŞINIR KONSOLİDE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-357-TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-358-TÜBİTAK PROJESİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-359-YAN ÖDEME CETVELLERİ ÖN MALİ KONTROLÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-360-YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIKLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-361-YILLIK FAALİYET RAPORLARI İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI