İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMA KURUL/GRUP VE GÖREVLERİ

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Görevleri; İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan raporları ve Eylem Planı Taslağını görüşmek; mevcut bir eylemin çıkartılması, geliştirilmesi, yeni bir eylemin eklenmesi gerektiği sonucuna varırsa, bu değişikliği yapabileceği gibi gerekçesiyle birlikte İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna gönderebilir. Uygun bulunan rapor ve Eylem Planı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından Üst Yönetici onayına sunulur.

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

S.NO

BİRİMİ/GÖREVİ

ADI-SOYADI

KURUL

1

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ

Üye

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Murat KURT

Üye

3

GENEL SEKRETER

Hasan ÖZYURT

Üye

 

RİSK İZLEME VE DEĞERLENDİRME GRUBU

Görevleri; Kurumsal Risk Yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürleri geliştirmek, Kurumun hedeflerine ulaşmasına engel teşkil eden risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında kurumsal ve sistematik işleyiş sağlamak.

RİSK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

S.NO

BİRİMİ/GÖREVİ

ADI-SOYADI

KURUL

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL

Üye

2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üy. Kürşat EFE

Üye

3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Müjgan ZOBU

Üye

4

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI

Metin TAŞKIN

Üye

5

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI

Recep ÖZTÜRK

Üye

6

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ -AVUKAT

Cemile Eda TAŞTAN

Üye

7

STR. GEL. D. BŞK.- DAİRE BAŞKANI

Abdullah ATLI

Üye

8

STR. GEL. D. BŞK.- ŞUBE MÜDÜRÜ

Bilen ALPAT

Üye

9

STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.

Özlem YILDIZ

Üye

10

STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM

Seda ERMİŞ

Üye

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU

Görevleri; Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak, gerektiğinde revize etmek.

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU

S.NO

BİRİMİ/GÖREVİ

ADI-SOYADI

KURUL

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Murat KURT

Üye

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Adem BAYAR

Üye

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Arş. Gör. İbrahim ÇELİK

Üye

4

TEKNİK BİLİMLER MYO

Öğr. Gör. Fatih YOLCU

Üye

5

SOSYAL BİLİMLER MYO

Hakan ÖZBER

Üye

6

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI

Metin TAŞKIN

Üye

7

PERSONEL DAİRE BAŞKANI

Ali ALAÇAM

Üye

8

STR. GEL. DAİRE BAŞKANI

Abdullah ATLI

Üye

9

STR. GEL. D. BŞK.- ŞUBE MÜDÜRÜ

Bilen ALPAT

Üye

10

STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM.

Özlem YILDIZ

Üye

11

STR. GEL. D. BŞK.- MALİ HİZ. UZM

Seda ERMİŞ

Üye

 

BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI

Görevleri; İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarının harcama birimlerinde uygulanması ve etkinliğin sağlanması için gerekli hazırlık, uygulama, izleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

BİRİM İÇ KONTROL SORUMLULARI

S.NO

BİRİMİ

BİRİM SORUMLULARI

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üy. Rumiye ARSLAN

Yusuf MALO

2

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Burçin Şenol ŞEKER

Rana LADİKLİ

3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN

Berna GÖRKEM

4

TIP FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üy. Bedirhan Sezer ÖNER

Hakan ÇALHAN

5

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL

Fatma Begüm TOKUL

6

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üy. Engin Ufuk ERGÜL

Hasan ÖKSÜM

7

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üy. Kenan GÜMÜŞ

Yüksel SAKARYA

8

MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üy. EMRAH KOPARAN

Özcan KILIÇASLAN

9

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Kadim ÖZTÜRK

Şevket YÜKSEL

10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doç. Dr. Meryem EVECEN

Bayram ATAK

11

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Doç. Dr. Nevzat AYDIN

Bilen ALPAT

12

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doç. Dr. Arif AYAR

Hüseyin ÇOBAN

13

TASARIM MYO

Dr.Öğr.Üy.Burak ERYILMAZ

Abdullah HORPAN

14

SULUOVA MYO

Dr. Öğr.Üy. Murat KARAVİN

Erkan BAĞ

15

MERZİFON MYO

Öğr. Gör. Burak ÖZTOP

Fatma ERKÖK

16

SOSYAL BİLİMLER MYO

Öğr. Gör. Bülent ŞİMŞEKER

Hakan ÖZBER

17

TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO

Öğr. Gör. Bayram İLTER

Muammer GÖKÇE

18

TEKNİK BİLİMLER MYO

Dr.Öğr. Üy.Hasan H. ÖKTEN

Ruhi KILIÇ

19

GÜMÜŞHACIKÖY H.DUMAN MYO

Öğr. Gör. Fatma ÇITAK

Niyazi CULUK

20

SABUNCUOĞLU Ş. SAĞLIK HİZ.MYO

Doç. Dr. Arif AYAR

Mustafa KAPLAN

21

MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB.

Doç. Dr. Sevgi MARAKLI

Doç. Dr. Betül CANIMKURBEY

 

22

SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞ. MERKEZİ

Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

Dr. Öğr.Üy. Orhan F. KUŞDEMİR  

23

UZAKTAN EĞİTİM UYG. VE ARAŞ. MERKEZİ

Dr. Öğr. Üy. Volkan KUKUL

Dr. Öğr.Üy. Mehmet KARA

24

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Doç. Dr. Resul ÇEKİN

 

25

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYG. VE ARAŞ. MERKEZİ

Doç. Dr. Üyesi Erkan ÇER

 

26

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

Şükriye PEKER

Songül BAL

27

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ

Doç. Dr. Adem BAYAR

Öğr. Gör. Fatih ÇEMÇEM

28

REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM)

Dilek BÜYÜKBAYRAKTAR

29

GENEL SEKRETERLİK

Çetin ALPASLAN

Elif Özge PEKŞEN

30

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Zuhal ÇELİK

31

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Hamdi BÖLÜKBAŞ

32

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Filiz DENİZ

33

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Serdar ÇAKMAK

34

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Özlem YILDIZ

Bilen ALPAT

35

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Caner TAŞTAN

36

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Aziz ŞEKER

37

KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI

Makbule TOLAN AYDIN

38

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

Hakan DAVULCU

39

DÖNER SERMAYE İŞL. MÜD.

Songül BAL