Kurul ve Grup Üyeleri

İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu

 • Prof. Dr. Kemal POLAT
 • Öğr.Gör. Yusuf Bahadır KESKİN
 • Genel Sekreter Hasan ÖZYURT

Risk İzleme ve Değerlendirme Grubu

 • Prof Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
 • Yrd.Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL
 • Yrd. Doç Dr. Kürşat EFE
 • Yrd. Doç Dr. Murat KURT
 • Yrd. Doç Dr. Müjgan ZOBU
 • Yrd. Doç. Dr. Kadriye AYDEMİR
 • Bilgi işlem Daire Başkanı Metin TAŞKIN
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanı Recep ÖZTÜRK
 • Avukat Hüseyin İŞLER
 • Mali Hiz. Uzm. Yrd. Özlem ÖZDEMİR

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu

 • Yrd. Doç. Dr. Reha ÖZDER
 • Yrd. Doç. Dr. Ergün ŞİMŞEK
 • Yrd. Doç. Dr. Burak BİLGİN
 • Öğr. Gör. Fatih YOLCU
 • Sosyal Bilimler MYO Sekreteri Erol Acar
 • Sağlık Kültür Daire Başkanı Ünal AYDOĞAN
 • Personel Daire Başkanı Ali ALAÇAM
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah ATLI
 • Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ