Vizyon -misyon
 
MİSYON
Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amacıyla etkin bir mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi dairemizin misyonunu oluşturmaktadır
VİZYON
İşinde uzman, yenilikçi ve dinamik kadromuzla, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi amaçlayan, evrensel değerlere saygılı bir iletişimi benimseyen ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir başkanlık olmak