Kalite Komisyonu Birim Temsilcileri

  • Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah ATLI
  • Mali Hiz. Uzm. Özlem YILDIZ
  • Mali Hiz. Uzm. Yavuz GÜLER