Başkanlığımız, Üniversitemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda;

-       Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını sağlamak amacıyla etkin bir mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi için çalışan,

-       Çağdaş ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeleri işinde uzman, yenilikçi ve dinamik kadrosu ile birlikte çalışmalarına yansıtan,

-       Uluslararası standartlara uyumu, evrensel ve etik değerlere saygıyı ve paydaşlarla iletişimin önemini benimsemiş,

-       Sürekli olarak gelişmeye ve iyileşmeye açık bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.