• Kamu Kaynaklarının Kullanımında Etkili Ekonomik ve Verimli Olma
 • Etik Değerlere Saygı
 • Bilgi Paylaşımını Benimseme
 • İşbirliğine ve Gelişime Açıklık
 • Şeffaflık
 • Hesap Verebilirlik
 • Toplumsal Değerlere Saygı
 • Güvenilirlik
 • Hukuka Uygunluk
 • İnsan Haklarına Saygı
 • Sürekli Gelişim
 • Katılımcılık
 • Eşitlik
 • Kaliteli Hizmet